Regelverket

Regelverket for psykologiske tjenester

§ I.
Alminnelige bestemmelser

 1. Dette regelverket er en mønsterkontrakt mellom Tjenesteleverandøren og Kunden.
 2. Alle kunnskap- og intensjonserklæringer som partene foreligger mot hverandre krever for deres virksomhet en rimelig levering slik at hver part kan bli kjent med deres inhold, via nettportalen eller e-post adressen.
 3. Personer som har fullstendig rettsevne kan bruke psykologiske tjenester. Mulighet til å bruke psykologiske tjenester for personer uten fullstendig rettsevne avhenger av deres vergets skriftlig samtykke og effektiv levering av samtykkets til Tjenesteleverandøren.

§ II.
Regelverkets ordliste

 1. Ord som brukes i dette dokumentet har samme betydning som i polsk hverdagsspråk, unntatt ordene nedover som betyr:
  • E-post – betyr adresse til den elektroniske posten opgitt av Kunden i skjemaet,
  • Skjemaet – betyr registreringsskjema som må fylles ut for ordentlig bruk av psykologiske tjenester,
  • Kunde – er fysisk person som bruker tjenestene til Tjenesteleverandøren i nettportalen,
  • Konto – er kunders individuell konto generert etter å ha utfylt skjemaet, som muliggjør bruk av tjenesteleverandørens psykologiske tjenester i nettportalen og som betjenes bare av kunden og ingen andre person har lovlig tilgang til.
  • Psykolog – er person som er berettiget til å arbeide som psykolog på grunnlag av den polske loven fra 8. juni 2001 om psykologisk yrke og faglig psykologisk råd (Dz.U. z 2001 r. , Nr 73, poz.763 ze zm. ),
  • Nettportalen – er nettsiden som lastes under adresse www.psychologonline-24.pl den har rett til,
  • Avtale – er avtalen om psykologiske tjenester som ytes via Internett,
  • Tjeneste – er alle tjenester som ytes av Tjenesteleverandøren i rammen av nettportalen og som ikke er psykologisk tjenester,
  • Psykologisk tjeneste – er psykologiske tjenester som ytes av Tjenesteleverandøren i rammen av nettportalen, særlig psykologisk diagnose, mening, vurdering hvis det står i loven, psykoterapi, psykologisk hjelp.
  • Tjenesteleverandøren – er den som yter tjenester og psykologiske tjenester i samsvar med gjeldende lov

§ III.
TJENESTER

 1. Tjenester som ytes av Leverandøren i rammen av nettportalen er kostnadspliktige eller kostnadsfrie.
 2. I rammen av en kostnadsfri tjeneste kan Kunde få opplysninger om tjenesteomfang, psykologiske tjenester, komunikasjonsformer, lønn og måte pa dens utbetaling.
 3. I rammen av kostnadspliktige tjenester kan Kunde få psykologiske tjenester som avhenger av beløpet han betaler i samsvar med prisliste.
 4. Kostnadspliktige tjenester kan betales med tradisjonell anvisning eller med betalingssystemet Payu eller Paypal.
 5. Psykologiske tjenester ytes hvergang av psykologen.
 6. Nettportalenwww.psychologonline-24.pl tilbyr følgende tjenester:
  • psykologiske konsultasjoner i form av audio-video individuell
  • psykologiske konsultasjoner i form av tekstlige råd/e-poster
  • kostnadspliktige/kostnadsfrie autoriserte veiledere, mp3 filer

§ IV.
TEKNISKE FORHOLD

 1. For behov av tjenester fra nettportalen www.psychologonline-24.pl er det nødvendig for å oppfylle de tekniske minimumskrav til utstyr og Internett-tilkobling.
 2. Kunden må ha PC-en med minst dual-core prosessoren 2 GHz eller bedre.
 3. Kunden må skaffe seg minst bredbånd Internett med kanalkapasitet minst 1Mb/S (download/upload) og for gruppekonsultasjoner 1 Mb/s (upload) og 2 Mb/s (download).
 4. Kunden må ha kontoen registrert under: http://www.skype.com/pl/ som er nødvendig for video konsultasjoner.

§ V.
FORM AV PSYKOLOGISKE TJENESTER

 1. Psykologiske tjenester som ytes av Leverandøren for Kunden kan foregå gjennom en av komunikasjonsformer: e-post eller videosamtale på nettet,
 2. Kunden velger formen av psykologiske tjenester.
 3. Hvis kunden velger en bestemt form av psykologiske tjenester, bekrefter han at han har kjent seg med de tekniske kravene som muliggjør en riktig bruk av kommunikasjonsformen. Detaljerte tekniske krav står i beskrivelse av detaljerte kommunikasjonsformer.
 4. Tjenesteleverandæren forplikter seg til at Psykologen svarer på e-posten til Kunden maksimalt i 4 arbeidsdager siden har har mottat e-posten.

§ VI.
Avtaleinngåelse

 1. For kostnadsfri bruk av tjenester må Kunden gå på nettportalen.
 2. For bruk av kostnadspliktige tjenester og psykologiske tjenester må kunde gjøre følgende:
  a) gå på nettportalen
  b) bli kjent med alle punkter i regelverket,
  c) fylle ut skjema riktig ved å oppgi virkelie personlige opplysninger, erklæring om samtykke til regelverket uten innvendinger og om at du oppfyller vilkår i regelverket – ved å markere rett sted i skjemaet.
  d) bekrefte opplysninger oppgitt i skjemaet og sende dem til Tjenesteleverandøren for å bearbeide dem.
 3. Etter at kunden har gjort ovennevnte skritt kan Tjenesteleverandøren opprette en konto på nettportalen i samsvar med opplysninger oppgitt i skjemaet. Tjenesteleverandøren kan nekte å opprette en konto med bestemt navn hvis dette navnet brukes allerede i rammen av nettportalen, er ulovlig eller påvirker Tjenesteleverandørens interesser.
 4. Opprettelse av kontoen til kunden medfører særlig at kunden kan sende e-poster, reservere møter, betale psykologiske tjenester, sende og motta vilje- og kunnskapserklæringer.
 5. Avtalen, i dens rammen kjøp eller psykologiske tjenester skal gjennomføres, inngår i tidspunktet Kunden velger en tjeneste eller en psykologisk tjeneste som Tjenesteleverandør tilbyr.
 6. Avtaleinngåelse i dens rammen psykologiske tjenester skal ytes betyr at Kunden godtar disse tjenestene og samtykker å bli diagnostisert og psykologisk påvirket.
 7. Det er mulig å utsette besøket 72 timer før besøket begynner. Etter denne fristen er det umulig å utsette besøket.
 8. Kunden som ikke kommer til videomøtet uten å ha avkalt det innenfor minimalfristen får ikke erstattet kostnader.
 9. Hvis kunden ikke leverer bekreftelsen av tradisjonell anvisning for en valgt videosamtale-tjenesten senest 48 timer før samtalen, møtet blir avlyst.
 10. Øvrige bestemmelser utelukker ikke anvendelse av § I pkt.3 i regelverket.

§ VII.
LØNN OG BETALINGSFORM

 1. Betaling for tjenester og psykologiske tjenester er avtalt og inkluderer merverdiavgift.
 2. Hvis kunden bestemmer seg å velge en tjeneste eller en psykologisk tjeneste, er han forpliktet til å gjennomføre tilsvarende betaling.
 3. Betalingen for en tjeneste eller en psykologisk tjeneste gjennomføres via PayU eller Paypal betalingssystemet som er tilgjengelig på nettportalen.
 4. Det er mulig å velge andre betalingsformer etter å ha tatt kontakt med nettportalens administratøren under: kontakt@psychologonline-24.pl.
 5. Priser av psykologiske tjenester er oppgitt i prislisten på nettportalen.
 6. Kunden forplikter seg å betale beløpet med en gang. I hvert fall bør betalingen gjennomføres før Tjenesteleverandøren ytes den psykologiske tjenesten.
 7. Hvis betalingen ikke gjennomføres i rett mengde eller frist, er Tjenesteleverandøren ikke forpliktet til å yte den psykologiske tjenesten for Kunden i rammen av avtalen.
 8. Betalingen godkjennes i tidspunktet beløpet er på bankkontoen til Tjenesteleverandøren.
 9. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å gi prisrabatter i utvalgte frister og for noen bestemte grupperav subjekter.
 10. Tjenesteleverandøren utsteder regningen til Kunders ønske, etter at Kunden har nevnt nødvendige opplysninger for den.
 11. Hvis kunde er ikke til stedet i de første 15 minutter av motet, kan Psykologen avsi møtet og kunden får ikke erstatning for det.

§ VIII.
PARTENES RETTIGHETER OG PLIKER

 1. Tjenesteleverandøren:
  a) avhengig av avtalenskarakter forplikter han seg til å yte tjenesten og den psykologiske tjenesten for kunden i samsvar med dens innhold og regelverkets bestemmelser.
  b) forplikter seg til å holde i hemmeligheten opplysningene forbundete med kunden og som ble ervervt i løpet av samtalen, særlig i omfanget av psykologiske tjenester med mindre noe annet følger av lov. Plikt til å holde hemmeligheten er ikke tidsbegrenset.
  c) retter seg etter personvernpolicy med hjemmel i loven fra 1997r.
  d) har ansvar for avtalenssvikt eller upassende avtaleytelse, med mindre avtalenssvikten eller upassende avtaleytelse er påvirket av Kunders handling eller svikt, tredjepersoners handling eller svikt eller force majeure.
  e) kan trekke seg fra avtalen, med hjemmel i regelverkets bestemmelser.
  f) i rammen av avtalen er det ikke plikt å yte tjenester mot vederlag, idet særlig psykologiske tjenester hvis Kunden ikke betaler for det.
  g) i rammen av avtalen har rett til å unnlate å yte tjenester og psykologiske tjenester hvis Kunden formidler ulovlige eller fornærmende innhold.
  h) har rett til å stanse nettportalen hvis det gjennomføres betjening eller vedlikehold av nettportalen, programvaren eller teknisk utstyr.
  i) har rett til å stanse kontoen til Kunden hvis han bryter regelverkets bestemmelser eller lov.
  j) har rett til å endre regelverkets bestemmelser som skal gjelde etter 14 dager siden tidspunktet de plasseres i nettportalen.
 2. Kunde:
  a) har rett til å få psykologiske tjenester i samsvar med avtalen og regelverkets bestemmelser.
  b) kan reklamere i henhold til regelverkets bestemmelser.
  c) har rett til å trekke seg fra avtalen, i henhold til regelverkets bestemmelser.
  d) har rett og plikt til å kontrollere, endre og kreve sletningen av opplysninger han formidlet til Tjenesteleverandøren.
  e) hvis Tjenesteleverandøren stanser kontoen til Kunden, kan Kunden ikke opprette den en gang til uten Tjenesteleverandørens skriftlig samtykke.
  f) har plikt til å ikke gjøre kontoen tilgjengelig for andre subjekter uten Tjenesteleverandørens skriftlig samtykke.
  g) er ansvarlig for effekter av terapien med psykologen
  h) forplikter seg til å ikke bruke opplysningene han fikk vite i rammen av avtalen uten Tjenesteleverandørens skriftlig samtykke.
 3. Det å fylle ut skjemaet for å lage en konto av Kunden betyr at han samtykker Tjenesteleverandørens behandling av personlige opplysninger oppgitt i skjemaet.

§IX.
REKLAMASJONSHÅNDTERING

 1. Hvis Tjenesteleverandæren ikke yter eller yter avtalen på upassende måte, har Kunden rett til å reklamere.
 2. Reklamasjon skal skje skriftlig og skal sendes på Tjenesteleverandørens adresse.
 3. Reklamasjon skal inneholde hovedsakelig opplysninger som muliggjør identifikasjon av samtalen og Kunden, som er part i avtalen, og alle omstendigheter forbundet med avtalenssvikt eller upassende avtalensytelse av Tjenesteleverandøren.
 4. Reklamasjon skal skje med en gang, men ikke senere enn 30 dager etter at omstendigheter som medførte avtalenssvikt eller upassende avtalensytelse av Tjenesteleverandøren skjedde.
 5. Rekjamaslonsbehandlingen av Tjenestelverandøren skjer med en gang etter at reklamasjonen ble levert skriftlig, men ikke senere enn 30 dager etter at han mottok den.
 6. Hvis reklamasjonen ikke godkjennes kan Kunde klage.

§ X.
AVSLUTNING AV AVTALEN

 1. Hver part har rett til å avslutte avtalen, unntatt avtalen i dens rammen psykologiske tjenester ytes via e-post som kommunikasjonsform.
 2. Denne retten gjennomføres ved å forelegge en rett erklærning til annen side.
 3. Erklæringen om avtaleslutning må leveres i rett tid, slik at den andre parten kan lese den ikke senere enn 72 timer før avtalen kommer i stand.
 4. Hvis Kunden trekker seg fra avtalen i løpet av kortere tid enn 72 timer, får han ikke erstatning for den psykologiske tjenesten.

§ XI.
SLUTTBESTEMMELSER

 1. Regelverket trer i kraft fra dagen det ble plassert på nettportalen og det utgjør en integral del av avtalen med Kunden.
 2. Psychologonline-24.pl forbeholder rett til å endre Regelverket til hver tid, til hver omfanget og uten plikt å opplyse nettportalens brukere om dette.
 3. I hvert fall, og særlig hvis Kunden er et utenlandsk subjekt, lov som gjelder for kontrakten er lov av Repulikk Polen, og for løsning av alle tvister som går av kontrakten og regelverket mellom Tjenesteleverandøren og Kunden er domstoler av Republikk Polen. Det antas at kontrakten ble inngått på seten av Tjenesteleverandørens foretak, dvs. i Turbia.
 4. For saker som ikke reguleres med kontraktens bestemmelser og regelverket har særlig følgende forskrifter anvendelse:
  a) lov fra den 8 juni 2001 r. om psykologens yrke og yrkesråd av psykologere (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  b) lov fra den 18 juli 2002 r., om tjenesteytelse via elektronikk (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  c) lov fra den 23 april 1964 r., Borgerlig Lovbok (Dz.U.1964.16.93 z zm.)